webinar register page

Webinar banner
Медиите и тайните служби. Основни линии на едни напрегнати взаимоотношения
Вследствие на съвместната работа между Медийната програма на фондация Конрад Аденауер и Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ на 1 юни т.г. към екипа от преподаватели се присъедини гост-преподавателят д-р Кристофър Неринг. През настоящия зимен семестър, както и през следващия летен семестър, д-р Неринг ще провежда курсове за студенти в направление журналистика, свързани с медиите, тайните служби и дезинформацията.

Началото на неговите курсове искаме да отбележим с провеждането на открита встъпителна лекция на тема: „Медиите и тайните служби. Основни линии на едни напрегнати взаимоотношения“.

=> Дата: 20.10.2021
=> Час: 10:00

Oct 20, 2021 10:00 AM in Sofia

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: KAS Media Programme SEE.